Hướng dẫn Người sử dụng: Thành thạo lập lịch họp trực tuyến, điều khiển một cuộc họp

Giảng viên

Chu Thị Thắm

6 Khóa học


Warning: Illegal string offset 'percentage' in /home/phamhuy12/daotaochuyendoiso.edu.vn/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/template-single-course-sidebar.php on line 106

Warning: Illegal string offset 'percentage' in /home/phamhuy12/daotaochuyendoiso.edu.vn/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/template-single-course-sidebar.php on line 108
Chưa đăng ký
Khóa học hiện chưa được mở bán

khóa học Bao gồm

  • 2 Bài học

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!