(DX-B02) Kiến trúc nền tảng đô thị thông minh

Chu Thị Thắm · 21/12/2020

Bồi dưỡng kiến thức về Đô thị thông minh – Kiến trúc nền tảng

Kiến trúc nền tảng đô thị thông minh
– Mô hình đô thị thông minh
– Các thành phần trong kiến trúc đô thị thông minh
– Vai trò của Tiêu chuẩn trong xây dựng đô thị thông minh
– Tiêu chí đánh giá đô thị thông minh
– Tổng quan về mô hình thông tin đô thị thông minh
– Các nền tảng công nghệ của đô thị thông minh

Giảng viên

Chu Thị Thắm

6 Khóa học


Warning: Illegal string offset 'percentage' in /home/phamhuy12/daotaochuyendoiso.edu.vn/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/template-single-course-sidebar.php on line 106

Warning: Illegal string offset 'percentage' in /home/phamhuy12/daotaochuyendoiso.edu.vn/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/template-single-course-sidebar.php on line 108
Chưa đăng ký

khóa học Bao gồm

  • 6 Bài học

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!