(DX-B02) Kiến trúc nền tảng đô thị thông minh

Chu Thị Thắm · 21/12/2020

Bồi dưỡng kiến thức về Đô thị thông minh – Kiến trúc nền tảng

Kiến trúc nền tảng đô thị thông minh
– Mô hình đô thị thông minh
– Các thành phần trong kiến trúc đô thị thông minh
– Vai trò của Tiêu chuẩn trong xây dựng đô thị thông minh
– Tiêu chí đánh giá đô thị thông minh
– Tổng quan về mô hình thông tin đô thị thông minh
– Các nền tảng công nghệ của đô thị thông minh

About Instructor

Chu Thị Thắm

6 Khóa học

Not Enrolled

khóa học Includes

  • 6 Bài học
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration