(DX.C01) Kinh doanh trong kỷ nguyên số

Khóa học được biên soạn bởi các giáo sư, tiến sỹ, các chuyên gia nhiều năm công tác trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại điện tử

Khóa học bao gồm 05 bài giảng sau:

Tài liệu ở đây

About Instructor

+2 enrolled
Not Enrolled
USD 500.000

khóa học Includes

  • 5 Bài học
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration