(BB04) Bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo cấp vụ và tương đương

Chu Thị Thắm · 15/11/2020
khóa học
Tài liệu

Mục đích khóa học:

  • Trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương
  • Góp phần xây dựng đôi ngũ cán bô lãnh đạo có phảm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành.

Học viên sau khóa học sẽ nhận được

  • Các kiến thức chung về quản lý
  • Kỹ năng lãnh đao, quản lý
  • Kinh nghiêm ở đại điểm thực hành

Nội dung khóa học

Giáo viên giảng bài trực tuyến Định kỳ

01/08/2021 at 07:29 (Jakarta)
Giáo viên giảng bài trực tuyến
Date and Time
01/08/2021 at 07:29 (Jakarta)
Occurrences
Meeting ID
81552362924
Duration
Meeting Passcode
········· 3A5Ki9
Video
Host Off
Participant Off
Meeting Options
Enable join before host
Mute participants upon entry
Enable waiting room
Only authenticated users can join
Do not record the meeting.

Câu hỏi ôn tập ở đây

Giảng viên

Chu Thị Thắm

6 Khóa học


Warning: Illegal string offset 'percentage' in /home/phamhuy12/daotaochuyendoiso.edu.vn/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/template-single-course-sidebar.php on line 106

Warning: Illegal string offset 'percentage' in /home/phamhuy12/daotaochuyendoiso.edu.vn/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/template-single-course-sidebar.php on line 108
Chưa đăng ký
2.000.000 VNĐ

khóa học Bao gồm

  • 2 Bài học
  • 2 Bài kiểm tra

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!