khóa học
Tài liệu

Học trực tuyến, khóa học BA01 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Định kỳ

01/08/2021 at 07:39 (Jakarta)
Học trực tuyến, khóa học BA01 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Date and Time
01/08/2021 at 07:39 (Jakarta)
Occurrences
Meeting ID
86937926856
Duration
Meeting Passcode
········· 23FD2n
Video
Host Off
Participant Off
Meeting Options
Enable join before host
Mute participants upon entry
Enable waiting room
Only authenticated users can join
Do not record the meeting.

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên download ở đây.

Nội dung khóa học

Hiển thị hết
Phần 1. Kiến thức chung
Phần 2. Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Giảng viên

+6 đã tham gia

Warning: Illegal string offset 'percentage' in /home/phamhuy12/daotaochuyendoiso.edu.vn/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/template-single-course-sidebar.php on line 106

Warning: Illegal string offset 'percentage' in /home/phamhuy12/daotaochuyendoiso.edu.vn/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/template-single-course-sidebar.php on line 108
Chưa đăng ký
1.000.000 VNĐ

khóa học Bao gồm

  • 7 Bài học
  • 4 Chủ đề
  • 5 Bài kiểm tra

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!