(BA02) Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Khóa học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Thời lượng 10 buổi,

Một tuần 1 buổi vào 9:00AM ngày thứ 4 hàng tuần

About Instructor

+2 enrolled
Not Enrolled
USD 1.000.000

khóa học Includes

  • 4 Bài học
  • 1 kiểm tra
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration