(BA02) Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Khóa học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Thời lượng 10 buổi,

Một tuần 1 buổi vào 9:00AM ngày thứ 4 hàng tuần

Vào lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Định kỳ

01/08/2021 at 07:50 (Jakarta)
Vào lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
Date and Time
01/08/2021 at 07:50 (Jakarta)
Occurrences
Meeting ID
82952507881
Duration
Meeting Passcode
········· CmU7RT
Video
Host Off
Participant Off
Meeting Options
Enable join before host
Mute participants upon entry
Enable waiting room
Only authenticated users can join
Do not record the meeting.

Giảng viên

+2 đã tham gia

Warning: Illegal string offset 'percentage' in /home/phamhuy12/daotaochuyendoiso.edu.vn/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/template-single-course-sidebar.php on line 106

Warning: Illegal string offset 'percentage' in /home/phamhuy12/daotaochuyendoiso.edu.vn/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/template-single-course-sidebar.php on line 108
Chưa đăng ký
1.000.000 VNĐ

khóa học Bao gồm

  • 4 Bài học
  • 1 kiểm tra

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!